Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Gangvegen langs Vestre Solørveg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 19.02.2013
  • Kategori: Forsøpling
  • Adresse: Gangvegen langs Vestre Solørveg
  • Beskrivelse: Langs gangvegen blir det kastet mye hundemøkk i poser, i tillegg til annet søppel. Det er tydeligvis for langt til en søppeldunk. Det bør settes opp en dunk langs gangvegen.
  • Svar: Hei! Din sak har dessverre av tekniske grunner blitt liggende ubesvart. Problemet er nå løst, og vi velger å svare selv om det har gått lang tid. Dette er dessverre et problem mange steder. Det er usikkert om det er kommunens eller vegvesenets ansvar å sette opp søppeldunker langs denne gang- og sykkelvegen. Vi skal også sjekke med "Byen vår". Vi skal undersøke. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle