Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Ole Bogers veg 1

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 27.02.2017
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Ole Bogers veg 1
 • Beskrivelse: Beboer i Ole Bogers veg 1 har i mer enn et år hatt sine søppeldunker plassert på vegskulderen utenfor sin eiendom. Plasseringen er til sjenanse for trafikanter og snøbrøyting. Plasseringen er så nær krysset Ole Bogers veg/Bekkefaret at det blir en flaskehals inn mot krysset, og kan i gitte tilfeller kunne forårsake uhell. Naboer har påpekt forholdet til huseier, men det har ikke skjedd noen endringer. Eiendommen har ikke noen mindre tomt enn nabolaget, så det burde være mulig å finne mer hensiktsmessig plass også for ham. Tror det er nødvendig at det kommer en henstilling/pålegg fra kommunen/eier av vegen.
  Ole Bogers veg 1
 • Svar: Hei! Vi skal ta en titt på om dette kan tillates eller ikke. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle