Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Skriverskogen (Konglevegen - Lyngvegen - Djupdalsfaret - Maurvegen)

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 29.03.2011
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: Skriverskogen (Konglevegen - Lyngvegen - Djupdalsfaret - Maurvegen)
  • Beskrivelse: Skriverskogen er i ferd med å bli bare ...skogen. Jeg er helt enig med han/hun i Djupdalsfaret som tidligere har tatt opp problemstillingen om gjengroing i Skriverskogen. Det er et paradoks at dette flotte boligområdet med nydelig beliggenhet i solsida av byen skal skjemmes av mengder med store trær som skjermer for både sol og utsikt. På grunn av høy skog får vi, her jeg bor, ikke glede av sola tidlig om våren og sent om høsten, og utsikten er fraværende hele året. Selv om kommunen ikke kan tvinge privatpersoner til å hogge ned skog på private tomter, så håper jeg dere kan komme med en oppfordring om hogst, da dette kan fungere som en vekker for noen av "skogbaronene". Det kommunen derimot kan gjøre noe med er skogen som står på kommunens tomt. Et eksempel på dette er området rundt lekeplassen (fotballbana) mellom Lyngvegen og Konglevegen. Her står det store gran- og furutrær som skygger, og ødelegger utsikten, for de som bor i området nord for lekeplassen. Håper kommunen vil gå foran med et godt eksempel og hogge ned de skjemmende trærne som står på kommunal tomt. Forhåpentligvis vil dette medføre at flere følger etter.
  • Svar: Sjekket ut!
Se 20 siste saker eller alle