Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Bregnevegen / Utsiktsvegen

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 08.08.2016
 • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
 • Adresse: Bregnevegen / Utsiktsvegen
 • Beskrivelse: Viser til sak innmeldt 14/6 d.å. (se nedenfor) Har det vært noen befaring, og hva er eventuelt konklusjonen? Krav til frisiktsoner er gitt i Vegloven og merket i reguleringsplaner. De varierer med veitype, trafikkmengde og fartsgrense. NÅR BOLIGVEI MUNNER UT I SAMLEVEI Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek. Det må være fri sikt 10 meter i boligvei. I samlevei må det være fri sikt 30m (30km/t), 60m (50km/t)eller 75m (60km/t), avhengig av fartsgrense. Bregnevegen/Utsiktsvegen Status: Ferdig behandlet Registrert: 14.06.2016 Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet Beskrivelse: Når en kommer fra Bregnevegen og skal ut i Utsiktsvegen er sikten totalt skjermet av hekk som står helt ut i vegen. Kravene til frisiktsone i vegkrysset er totalt fraværende, da man må over halvveis ut i Utsiktsvegen ( som er fylkesveg) for å kunne observere om det kommer trafikk.Her må noe gjøres umiddelbart. Regelverket er klart, mangler bare å håndheve det. Bregnevegen/Utsiktsvegen Svar: Hei, og takk for din henvendelse! Vi skal ta en titt på forholdene, og om nødvendig kontakte grunneier for beskjæring av hekken. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
  Bregnevegen / Utsiktsvegen
 • Svar: Hei! Vi er i prosess vedr. saken, og grunneier har fått varsel om å beskjære hekken. Saken vil bli ytterligere fulgt opp etter ferien. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle