Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Glommengata Kongsvinger

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 09.08.2016
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Glommengata Kongsvinger
 • Beskrivelse: fNå er det deilig sommer i Kongsvinger. Men her på stasjonssiden er det et skår i gleden. Vi er dag og natt utsatt for en lyd av blikkskrammel som med stor sannsynlighet kommer fra inntaket til ventilasjonsanlegget på toppen av høyblokka i Glommengata. Dette er ikke som det skal være. Kontinuerlig bakgrunnsstøy er noe vi tror vi kan vende oss til, men forskning viser at vi får helseskadelige stressreaksjoner av slikt. Jeg henstiller derfor til rette vedkommende å gjøre noe med dette!
  Glommengata Kongsvinger
 • Svar: Hei igjen! Beklager, men vi var litt snar da vi svarte deg. Du fikk et svar som omhandlet kumlokk som skramlet i vegen. Når det gjelder din henvendelse om generell støy, slik som fra dette ventilasjonsanlegget, så må du rette din henvendelse til kommunelegen. Det er de som behandler slike saker. Det er også mulig de kan utføre støymålinger. Send gjerne et brev til kommunen, rettet til kommunelegen, og forklar problemet. Eller ring kommunens servicetorg, og spør etter kommunelegen. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning ________________________________________ Hei! Beklager seint svar! Glommengata er Fylkesveg, og dermed ikke kommunens ansvar. Du må kontakte Statens vegvesen. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle