Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Kongevegen 145

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 04.08.2016
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Kongevegen 145
 • Beskrivelse: Jeg støtter fullt ut klagen fra Kongevegen 137 pr. 14,06,2016 vedr.manglende fartsdempende tiltak ifra 30 kmt. sone fra krysset Erika Nissens veg og sørover i Kongevegen. Det blir flere ganger hver dag kjørt ekstremt fort her og det er bare et under at det ikke allerede har skjedd alvorlige ulykker her. Fartsdempere bør snarest anlegges!!! Kommunen har nå fått gjentatte henvendelser om dette og vil således være ansvarlg om ingenting gjøres!
  Kongevegen 145
 • Svar: Hei! Fartsgrensen er som du beskriver 30 km/t på stedet. Dersom den brytes, kan ikke kommunen stilles til ansvar for dette. Det er enhver bilførers plikt å følge fartsgrensen og øvrige veg og trafikkregler, samt tilpasse farten etter forholdene. Det er politiets oppgave å håndheve fartsovertredelser. Dette betyr likevel ikke at kommunen ikke er villige til å vurdere forholdene i Kongevegen, men for i år er det ikke ressurser til å gjennomføre dette. Vegstrekningen vil bli sammenlignet med andre veger med behov for trafikksikkerhetstiltak, og nødvendige tiltak vil bli vurdert etter dette. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle