Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

2219 Brandval

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 28.04.2016
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: 2219 Brandval
 • Beskrivelse: Trafikklyset ved brua på Brandval (bruvegen) skifter ganske sakte... Biler kan stå i 5min, eller lenger i påvente av grønt lys. Dette skjer selv om det ikke er biler på brua, eller på andre siden. Håper dere kan ordne dette:-)
  2219 Brandval
 • Svar: Hei! Kongsvinger kommune har ansvaret for kommunalt gatelys. Trafikklysene på Brandvalbrua ligger på Bruvegen som er fylkesveg 370, og som er Statens vegvesen sitt ansvar. Du må derfor rette din henvendelse dit. Du kan ta kontakt med Statens vegvesen på vedlagte link, eller ringe driftsansvarlig Brede Sillerud på tlf. 995 27 920. http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/kontaktskjema/Kontakt+oss Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle