Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Blomstervegen/Bregnevegen

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 22.04.2016
 • Kategori: Park/Grønt
 • Adresse: Blomstervegen/Bregnevegen
 • Beskrivelse: Den vesle fotballbanen i nabolaget vårt gror dessverre igjen. Dette var opprinnelig en grusbane, men som følge av mange års forfall består overflaten i dag av fuktsamlende mose og vegetasjon. Den fine plassen er dessverre uegnet som ballplass for de mange barna som de siste 10 årene er kommet til i dette området (Utsiktsvegen, Bregnevegen, Blomstervegen). Nabolagets ønske er at banen blir skrapet og (om mulig) gruset opp igjen. I så fall vil vi beboerne i form av dugnader sørge for hugging av trær/busker, montering av benker, opprustning av mål, gjerder m.m. Vi har på ulike måter forsøkt nå frem med dette ønsket i flere år nå, men uten å komme i mål. Vi håper Kongsvinger kommune ser verdien av å hjelpe til med denne delen av jobben, så skal vi beboere/foreldre sørge for resten, slik at de mange barna i nærområdet kan ta i bruk denne banen til meningsfylte fritidsakiviteter. På vegne av flere beboere i området Jøran Ledal, (Bregnevegen 27)
  Blomstervegen/Bregnevegen
 • Svar: Vet ikke om vi har gitt svar vedr. dette området tidligere. I 2010 ble det laget et strategisk planverktøy «Melding om fysisk aktivitet» som skulle fungere som et konkret politisk grunnlag for forvaltningen av idrett og friluftsliv i Kongsvinger. Anlegget som dere ønsker å sette i stand faller under kategori C anlegg, det vil si: «Dette er anlegg som kommunen ikke står som drifter/eier av, selv om de befinner seg på kommunal grunn. Disse anleggene vedlikeholdes av respektive idrettslag og foreninger uten at kommunen har noe ansvar» Her plasseres ansvaret for drift og vedlikehold av c anlegg hos nærmiljøet. De som mener at det finnes et behov må m.a.o. ta ansvar. Det er fullt mulig og søke om forskjellige midler til slike anlegg, Kultur og fritidsenheten kan gi dere masse gode tips og hjelp der. Vi i KKEiendom kan bidra med at vi plassere en traktorhenger der en helg, som dere kan kaste kvist og buskas i, og som vi kan hente igjen og kjøre til mottak for hageavfall på Rasta. Vedr. skraping av banen og evt. grus til den, så foreslår vi at dere tar kontakt med Givas, og får en pris av de, ettersom de har det beste utstyret til og utføre dette. Mvh KKEiendom
Se 20 siste saker eller alle