Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

E16/Konduktørvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 20.10.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: E16/Konduktørvegen
  • Beskrivelse: Meldte sak angående dårlig asfaltering/asfaltkant ved innkjøring fra E16 på tilfartsvei til Konduktørvegen for en måned siden, og svaret var at det skulle befart. Saken løst.. men hva kom ut av befaringen?? Det holder ikke å løse en opprettet sak her ved å se på det uten å opplyse om den faktiske løsning på problemet.
  • Svar: Hei! Beklager at vi har glemt å følge opp denne saken med å gi deg et svar. Vår befaring viser at denne "grunnen" eies av Statens vegvesen. Du må derfor rette din henvendelse dit. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle