Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Krysset Lyngvegen/Konglevegen

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 29.09.2015
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Krysset Lyngvegen/Konglevegen
 • Beskrivelse: Asfalten i krysset er ødelagt pga tungstransport i forbindelse med husbygging i Konglevn 20. Også asfalten i Djupdalsfaret er dårlig
  Krysset Lyngvegen/Konglevegen
 • Svar: Hei! Vi er usikre på om vi kan forlange utbedring, da vegen var i dårlig forfatning fra før. Forholdet vil bli vurdert på neste driftsmøte. Med vennlig hilsen Teknisk forvalnting
Se 20 siste saker eller alle