Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Krysset Lyngvegen/Konglevegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 29.09.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Krysset Lyngvegen/Konglevegen
  • Beskrivelse: Asfalten i krysset er ødelagt pga tungstransport i forbindelse med husbygging i Konglevn 20. Også asfalten i Djupdalsfaret er dårlig
  • Svar: Hei! Vi er usikre på om vi kan forlange utbedring, da vegen var i dårlig forfatning fra før. Forholdet vil bli vurdert på neste driftsmøte. Med vennlig hilsen Teknisk forvalnting
Se 20 siste saker eller alle