Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

markensvegen / Storgata

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 27.08.2015
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: markensvegen / Storgata
  • Beskrivelse: Krysset Markensvegen, Storgata er under stort press på hverdager utenom skoleferien. Som en av få veger ut og inn av et område med et vesentlig antall boliger i tillegg til skoler, butikker, svømehall, og mange arbeidsplasser blir dette krysset veldig ineffektivt. Hva med vanlig høyreregel for å tømme krysset raskere? Biler kommer ofte for fort nedover Storgata, og er vanskelig å se da man skal ut fra Markensvege og svinge til venstre bort Storgata.
  • Svar: Hei! Vi ser at dette kan være utfordrende særlig om morgenen og ettermiddagen. Markensvegen er kommunal veg og dermed kommunens ansvar, og Storgata er Riksveg og dermed statens vegvesen sitt ansvar. Du må derfor kontakte statens vegvesen vedr. opphevelse av forkjørsveg. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle