Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Sissenersgate

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 23.06.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Sissenersgate
  • Beskrivelse: Sissenersgate er full av hull, homper og lauvkratt henger langt ut i veien. Ønskelig at dette utbedres. Takker!
  • Svar: Hei! Dersom hullene medfører fare for trafikksikkerheten, vil det bli utbedret straks, hvis ikke må det vente en stund. Vegetasjon som henger ut i vegen, er grunneiers ansvar. Vi skal foreta en befaring og se nærmere på dette. Med vennlig hilsen Teknisk forvalnting
Se 20 siste saker eller alle