Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Kongeveien 137

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 23.06.2015
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Kongeveien 137
  • Beskrivelse: Jeg var i kontakt med kommunen på denne siden i fjor angående samme sak. Ikke nevneverdig god respons da, så nå prøver jeg igjen. Saken gjelder fartsoverskridelser i 30 sone i Kongeveien, fra krysset ved Erika Nissensvei og sørover. Her er det til dels grove overtredelser av fartsgrense, og jeg ber derfor om fartseduserende tiltak på denne strekningen før det skjer en alvorlig ulykke her. Med hilsen Per Arne Vestli,
  • Svar: Hei! Vi skal se nærmere på saken, men kan ikke love akutt tiltak. Dersom problemet oppleves som akutt og vedvarende, må politiet kontaktes. Politiet er den myndigheten som håndhever fartsovertredelser. Med hilsen Teknisk forvalning
Se 20 siste saker eller alle