Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Konduktørvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 07.06.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Konduktørvegen
  • Beskrivelse: Vegen ble oppgravd grunnet vannlekasje, men ble ikke reasfaltert. Ny grusing eller asfaltering påkrevd. Utkjørsel fra midlertidig kjøreveg fra sidevegen til E16 trenger utbedring / asfaltering.
  • Svar: Hei! Vi skal se på dette, og gi pålegg om utbedring. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle