Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Innkjøring til Utsiktvegen 30-36

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.05.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Innkjøring til Utsiktvegen 30-36
  • Beskrivelse: Stikkrenne er helt tett. Vannet flommer over og graver der det ikke skal være graving.
  • Svar: Hei! På våre kart er dette privat adkomst, og derfor noe som må løses av den enkelte grunneier. Også langs offentlig veg, er stikkrenner et privat anliggende, og noe som må ordnes av grunneier. Stikkrenner gjennom offentlig veg, er et offentlig ansvar. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle