Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Blomstervegen

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 27.04.2015
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Blomstervegen
 • Beskrivelse: DET STØVER! Pga pågående arbeid med vann/avløp mangler vi asfalt i hele nedre del av Blomstervegen. Dette resulterer i et veldig problem med støv og en veldig hullete veg. Kan det saltes og ev skrapes for å bedre dette? Når vil arbeidet med vann/avløp bli sluttført og vegen asfaltert igjen?
  Blomstervegen
 • Svar: Hei! Vi beklager forholdene, men dette vil ordnet straks området for "satt seg". Å asfaltere for tidlige etter gravearbeid vil føre til setningsskader i den nye asfalten, derfor må grunnen få sette seg over noe tid. Vi skal i mellomtiden be GIVAS høvle og salte vegen slik at hull og støvplager blir redusert. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle