Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Skinntrytesvingen 2

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 23.04.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Skinntrytesvingen 2
  • Beskrivelse: Det har i de siste årene ikke blitt kjørt "sopemaskin" her oppe før 17. mai. Vi har ofte sopt vekk sand og stein for hånd, men det er en stor jobb opp hele Skinntrytesvingen. Jeg som bor midt i svingen får også mye støv inn. Håper dere kan legge denne ruten opp på prioriteringslista i år.
  • Svar: Hei! Skoleveger, fortau og gang og sykkelveger, samt en del veger i sentrum er prioritert først. Øvrige veger vil bli feid etter vært. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle