Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Stasjonsvegen, Roverud

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 27.04.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Stasjonsvegen, Roverud
  • Beskrivelse: Hei. Stasjonsvegen på Roverud er nå i en elendig forfatning med masse hull og dårlig dekke. Grus er mangelvare så det må vurderes oppgrusing i tillegg til høvling. Vegen har til stadighet blitt bredere, noe som også medfører at grøfter som skal lede vekk vann har blitt tettet igjen. Ved høvling må nå vegen få en profil som gjør at vannet renner vekk og ut mot kantene. Vi hører svært gjerne fra dere og vil vite hva slags planer som legges for å bringe vegen i en akseptabel forfatning.
  • Svar: Hei! Vi beklager de dårlige forholdene. Dessverre er flere av våre grusveger i dårlig forfatning nå etter vinteren og vårløsningen. Vegen vil bli befart og dersom forholdene fremstår som akutt fare for trafikksikkerheten vil tiltak bli satt i verk, hvis ikke må det kanskje vente. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltnig
Se 20 siste saker eller alle