Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Trygve Stokkes veg/ Marikollen skole

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 23.06.2015
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Trygve Stokkes veg/ Marikollen skole
  • Beskrivelse: Utkjørsel fra parkering bør markeres med vikepliktskilt. Trafikken fra boligene innerst i vegen blir ikke lagt merke til, og det råder uvisshet om vikeplikten her. Skiltet med innkjæring forbudt lå på bakken i dag. Situasjonen med voldsom trafikk pga levering/henting av skolebarn er et unødvendig problem. Sikkerheten til de barna som går og sykler til skolen kompromitteres av den voldomme biltrafikken pga levering og henting. Hva med en snuplass i krysset Bæreiavegen/Trygve Stokkes veg der barn kan leveres?
  • Svar: Hei! Beklager seint svar, men vi skal se nærmere på dette. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle