Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Kongeveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 09.04.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Kongeveien
  • Beskrivelse: Finnes det ingen begrensinger på bruk og kjøring i denne veien. Nå står det parkert semitraller og lastebiler nesten helt ut i veien.I tillegg foregår det utstrakt enterepenør virksomhet hele døgnet ,noe som innebærer traktor med henger,gravemaskiner++++ferdsel i hele Kongeveien til alle døgnets tider.Støv å skitt blåser opp pgav dette og medfører mye ekstra ulemper for beboere.Veien er også dumpete og ser mer ut som et lappverk enn noe som navnet skulle indikere "Kongevei". Håper dere kan ta tak i dette og sørge for de begrensinger som bør være i en vei med bare privathus.
  • Svar: Hei! Vegtrafikkloven er klar, er det ingen forbud, kan alle bruke vegen, men det er et generelt forbud mot å være til hinder for andre. Lovlighetsmessig, må hindringen være reell før man kan sanksjonere. Vi skal se nærmere på forholdene og vurdere lovligheten av det. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle