Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Nærmiljøanlegg mellom Bregneveien og Blomsterveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 23.03.2015
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: Nærmiljøanlegg mellom Bregneveien og Blomsterveien
  • Beskrivelse: Øverst i Lia har vi en løkke som er knyttet til vårt nærområde. Den bærer preg av forfall. Vi er flere barnefamilier i nærområdet som ønsker at løkka igjen kan bli et aktivitetsområde der blant annet barn kan utfolde seg i egenorganisert aktivitet. Toppdekket på grusbanen er preget av vegetasjon og hjulspor. Jeg ber om at kommunen besiktiger løkken og primært gjør nødvendige tiltak med toppdekket, slik at løkken igjen kan brukes.
  • Svar: Dette er et kategori C anlegg. Det vil si at dette er et anlegg som kommunen ikke står som drifter/eier av, selv om de befinner seg på kommunal grunn. Disse anleggene vedlikeholdes av respektive idrettslag og foreninger uten at kommunen har noe ansvar. Mvh KKEiendom
Se 20 siste saker eller alle