Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Anna Stangsveg 10

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 25.02.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Anna Stangsveg 10
  • Beskrivelse: Bakken opp her er speilblank. Fint om dere kan strø!
  • Svar: Hei igjen! I våre brøytekart, er Anna Stangs veg registrert som privat veg, og skal ikke brøytes av kommunen.¨ Per Arne Vestli står som eier av vegen. Men vi skal sjekke nærmere. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning. ___________________________________ Hei! Vi beklager, men forholdene har vært utfordrende deler av vinteren, og vi har ikke rekt over alle steder. Vi gjør også våre prioriteringer, noe som gjør at andre må vente. Dessverre blir fellesadkomster og små boliggater prioritert noe ned i forhold til skoleveger, hovedveger samt fortau/gang- og sykkelveger. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle