Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Nedre Badstuveg, Gamle Bæreiaveg og Jernbanegata.

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 17.02.2015
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Nedre Badstuveg, Gamle Bæreiaveg og Jernbanegata.
 • Beskrivelse: Det må strøs på fortauene og vegene.
  Nedre Badstuveg, Gamle Bæreiaveg og Jernbanegata.
 • Svar: Hei! Vi er ute med alt tilgjengelig mannskap. Skoleveger, gang- og sykkelveger og fortau i sentrum, blir prioritert først. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle