Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Nedre Badstuveg, Gamle Bæreiaveg og Jernbanegata.

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.02.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Nedre Badstuveg, Gamle Bæreiaveg og Jernbanegata.
  • Beskrivelse: Det må strøs på fortauene og vegene.
  • Svar: Hei! Vi er ute med alt tilgjengelig mannskap. Skoleveger, gang- og sykkelveger og fortau i sentrum, blir prioritert først. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle