Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Winsnes gate 4

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.02.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Winsnes gate 4
  • Beskrivelse: Det har vært meget dårlig vedlikehold på Winsnesgate i hele vinter. Tykt islag og dype hull. Rydding alt for sent. Pr. nå er det utrolig glatt hele veien til sykehuset. Sånn kan det ikke være da det bor mange gamle her.
  • Svar: Hei! Standarden er dessverre ikke dårligere enn andre kommunale veger. I dag er vi ute og strør med alt tilgjengelig mannskap. Skoleveger, fortau/gang- og sykkelveger, samlegater og busstraseer prioriteres først. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle