Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bom /skilting Kurudveien Blomsterveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 10.02.2015
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Bom /skilting Kurudveien Blomsterveien
  • Beskrivelse: Det er svært mye rask og aggressiv kjøring nå både opp og ned Kurudveien gjennom bommen ved skiltet merket gjennomkjøring forbudt. Bommen fungerer ikke og blir stadig vekk utsatt for hærverk. Skiltet øverst i veien er nå tildels overgrodd av busker, slik at det kan være vanskelig å se for de som er uvillige til slikt. Vi er i ferd med å få et generasjonskifte her og det er nå kommet flere barnefamilier i veien som utsettes for den uvettige og farlige kjøringen enkelte driver med. Endertegnede ble senest i dag utsatt for trusler og vår hund og jeg ble forsøkt påkjørt ved bommen etter at jeg påpekte overfor føreren av en sølvgrå Nissan SUV reg CN34*** at veien er stengt for gjennomkjøring. Argumentet for gjennomkjøring er at bommen står åpen. Vi ber om at kommunen utbedrer /tydeliggjør skiltingen i området og at bommen utbedres før en alvorlig ulykke oppstår.
  • Svar: Hei! Dette er dessverre et kjent problem for oss, og inntil vi kommer opp med en løsning som både er økonomisk forsvarlig for kommunen, og praktisk tilfredsstillende for de som har behov for bommen, må vi be dere om å varsle politiet. Det er de som er håndhevingsmyndighet for skiltene som viser at det er forbudt med gjennomkjøring. Han som kjørte i grøfte, burde kanskje også vært anmeldt til politiet for ulovlig kjøring. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle