Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Erling Maulandsveg, Roverud

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 06.02.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Erling Maulandsveg, Roverud
  • Beskrivelse: Svært dype spor i isete veibane. Har vært avkjørsler og flere "nestenulykker" flere ganger denne uka. Veien er svært traffikert av både billister og gående, og pr. idag er ikke veien trygg for noen av disse. Ønskelig at de dype sporene blir skrapt ned til et minimum.
  • Svar: Hei! Vi skal foreta en vurdering til uka. De verste vegene vil muligens bli høvlet natt til tirsdag. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle