Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Øvre badstuveg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.02.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Øvre badstuveg
  • Beskrivelse: Veldig dype spor i vegen oppover her, kun tre spor så da man møtes må den ene bilen opp mot fortauet, dette kan skape farlige situasjoner da det går mange skolebarn her. Hadde vært supert om det ble utbedret og kanskje strødd litt :)
  • Svar: Hei! Vi vurderer forholdene fortløpende, og er klar over at kjøreforholdene er utfordrende. Vi betegner likevel ikke forholde som så prekære at det vil bli foretatt akutt vedlikehold. De verste vegene vil muligens bli høvlet en natt denne eller neste uke. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle