Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Lyngveien,Djupdalsfaret Kongleveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.02.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Lyngveien,Djupdalsfaret Kongleveien
  • Beskrivelse: Hei. Det er så dype spor av snø i veien fra Vardåsbakken og inn til Lyngveien, Djupdalsfaret, Kongleveien. Vanskelig å komme opp. Trenger grundig skraping av veien her + grus. Snarest: Takk: Hlsen Jorunn Holme
  • Svar: Hei! Vi vurderer forholdene fortløpende, og er klar over at kjøreforholdene er utfordrende. Vi betegner likevel ikke forholde som så prekære at det vil bli foretatt akutt vedlikehold. De verste vegene vil muligens bli høvlet en natt denne eller neste uke. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle