Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Strandveien 1 2212 KONGSVINGER

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 28.01.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Strandveien 1 2212 KONGSVINGER
  • Beskrivelse: Det er veldig glatt i Strandveien og Markensveien forbi Storhallen.
  • Svar: Hei! Skoleveger (barneskoler) med tilhørende fortau/gang- og sykkelver strøs først, deretter busstraseer o.l. Sidegater og boliggater må dermed vente noe. GIVAS er ute med mannskaper nå. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle