Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Tråstadvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 18.01.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Tråstadvegen
  • Beskrivelse: Tråstadvegen er nå like sporete og vanskelig framkommelig for biler og gående som den har vært etter forrige store snøfall 10-11/1-2015. Tråstadvegen er en av 2 veier inn til Tråstadområdet og med stor trafikk. Vintervedlikeholdet 2015 er hittil for dårlig. Hvis det er snørydding som er bestilt, har man ikke fått det man har betalt for. Snøfallet 15/1 var på godt over 7,5 cm. Det var i tillegg varslet mildvær og mer snø slik at resultatet vi nå ser burde være forutsigbart. Hva har de med ansvar for vinter-vedlikeholdet tenkt å gjøre for å bedre forholdene?
  • Svar: Hei! Noen dager er forholdene mer utfordrende enn andre dager. I den nevnte perioden, målte vi mellom 5-7,5 cm med snø. I tillegg har vi tilgang på detaljerte værprognoser, noe som er med å bestemme hvordan vil legger opp til vintervedlikehold. I de fleste tilfeller er målingene nøyaktige, og i noen få tilfeller bommer de totalt. Derfor var det kanskje ikke riktig å avvente slik vi gjorde, men på den annen side, er det avsatt lite penger til vegvedlikehold (vintervedlikehold), noe som gjør at vi i større grad må vurdere forholdene, og holde igjen vedlikeholdet når vi kan. En kan heller ikke forvente at forholdene til en hver tid er optimale, noe som betyr at man vil oppleve tider hvor forholdene er utfordrende. Under dårlig forhold, hvor vi er ute med alt tilgjengelig mannskap, kan det likevel ta manger timer før man f.eks. kommer til din veg. Dette skyldes at skoleveger med fortau og gang og sykkelveger, samt hovedårer for buss etc. prioriteres først. Vil også påpeke at alle plikter å sko seg etter forholdene. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle