Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bregnevegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 23.12.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Bregnevegen
  • Beskrivelse: Det er fortsatt ikke gjort noen utbedring etter at det faste dekket ble fjernet i forbindelse med gravearbeid sommeren 2013. Saken er fra kommunens side merket med GRØNT. Det vil si: "Saken er løst/avsluttet" iflg tegnforklaringen. Betyr dette at det ikke skal gjøres noen utbedring? Viser til tidligere innmeldinger som også hver gang har blitt "GRØNNMERKET" 8.12.2014 Bregnevegen Beskrivelse: Meldt flere ganger over flere år. Sist 17.10.2014. Det eneste som er gjort er at utbygger har rettet opp igjen markeringsmerke som var der. Ikke fylt opp e.l. Nå er det på tide at det blir lagt fast dekke snarest. Enten får utbygger få frist på noen dager eller så får kommunen gjøre det på utbyggers regning.
  • Svar: Hei! Vår mann på gravetillatelser har meldt at Canal Digital skulle grave på samme sted. Derfor ble avventet å pålegge istandsetting. Nå viser det seg at dette ikke lenger er aktuelt, derfor vil BoligPartner bli pålagt å sette istand etter sin graving i vegen. Kontakt vår Geir Harald Korsmo for nærmere opplysninger om dette. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle