Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Kryss Rv-2 og Fylkesvei 205

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 10.10.2014
  • Kategori: Gatelys
  • Adresse: Kryss Rv-2 og Fylkesvei 205
  • Beskrivelse: I et tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved utkjørsel fra FV-205 fra Roverud til Rv-2, så bør Kongsvinger Kommune drøfte dette med fylket. Dette krysset er direkte trafikkfarlig i høstmørket. Kommer man fra Roverud og skal inn på RV-2 så er sikten tilnærmet 0 når man ser til høyre og venstre i mørket. Rv-2 burde derfor ha vært opplyst ca 100 - 200 m i begge retninger i forhold til T-krysset for å gjøre sikkerheten bedre. Det er 80 km`s fartsgrense på Rv-2. Det er riktignok stoppskildt for fylkesvei 205, men skulle man være så uheldig å treffe på et kjøretøy på Rv-2 med mangelfull belysning i høstmørket, så kan dette få fatale konsekvenser for de involverte. En annen løsning vil være å sette ned fartsgrensen på Rv-2 ved dette T-krysset. Slik det er nå med 80 km`s fartsgrense for Rv-2 uten veibelysning ved dette krysset og en uoversiktelig utkjøring fra FV-205, så kan dette umulig være en tilstrekkelig god sikkring av dette krysset med tanke på kveldsmørket og ingen veibelysning.
  • Svar: Hei Meldingen er videreformidlet til Statens vegvesen. Mvh Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle