Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Skrivervn 32

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.10.2014
  • Kategori: Annet
  • Adresse: Skrivervn 32
  • Beskrivelse: Dette gjelder et stort grantre ,samt ei furu mellon skrivervn og langelandsfaret ,,privat grunn... fellesareal . grana er i ferd med å "dø" og flere naboer vil ha den fjernet... men "eier" ser dette vanskelig
  • Svar: Hei! Dette er et privatrettslig forhold som må løses mellom de berørte parter. Slike forhold berøres som regel av naboloven, og vi anbefaler å søke råd hos noen som kjenner dette regelverket godt. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle