Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Vardåsvegen Nygata

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.07.2014
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Vardåsvegen Nygata
  • Beskrivelse: Samtale mellom naboer i dag, bekrefter behovet for et gangfelt over Vardåsvegen. Alle småbarn fra Glåmlia og Øvrebyen liker å gå "Jungelstien" på vei til og fra skolen og vi trenger et gangfelt. K.L. hevder at gangfelt ikke er noe sikkerhetstiltak, men tvert imot. Da er mitt forslag; IKKE LAG GANGFELT, men sett opp SKILT for BILISTENE om at HER KRYSSER BARNA VEIEN. Så vil bilistene bli varslet og barna gjør som i dag, stopper opp og ser og hører og håper det går bra i dag også.
  • Svar: Hei Aina! Den 27.10.13 svarte vi FAU ved Langeland skole slik: PS: Ta gjerne oppfordringen. og kontakt Statens vegvesen du også. _______________________________________ Hei! Tiltak på dette stedet har vært med i kommunens trafikksikkerhetsplan i mange år. Vardåsvegen er fylkesveg (statens vegvesen) og dermed ikke kommunenes ansvar. Likevel prøver vi å påvirke SVV til å etablere tiltak på stedet. Foreløpig har vi ikke lykkes med det, men vi oppfordrer gjerne FAU til å rette en henvendelse til dem. Når det gjelder fotgjengerovergang, kan vi med en gang avkrefte at det er et trafikksikkerhetstiltak. Ulykkesstatistikken har dessverre en tendens til å øke i eller i nærheten av fotgjengeroverganger. Fotgjengerovergang alene, vil ha mer negativ effekt enn uten, og vil derfor ikke bli støttet av oss. Derimot må sikt bedres, fart reduseres, og plass til å stå på begge sider av vegen etableres. I tillegg bør det etableres mer lys i krysningspunktet. Fartshumper og/eller opphøyd gangfelt bør også vurderes. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle