Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

O.A.Hexumsvei

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 17.07.2014
 • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
 • Adresse: O.A.Hexumsvei
 • Beskrivelse: I dag har Hexumløkka Vel atter en gang forsterket lekeplassen på Hexumløkka, med lekeutstyr for de aller minste. Fra 2-4 år. Nå forsterker også behovet seg for FARTSDUMPER! Når skolen og barnehagene i området starter i august, blir det atter mye "trøkk" på plassen og barna må sikres! Kanskje avisen GLÅMDALEN også kunne interessere seg litt for tema. Det er for øvrig Odal Sparebank og Sparebanken Hedmark som har gjort det mulig å gjøre noe for de minste. Og tema er "FOLKEHELSE" for alle!!
  O.A.Hexumsvei
 • Svar: Hei Aina! Kongsvinger kommune har en vedtatt trafikksikkerhetsplan, og der er det ikke registrert eller prioritert trafikksikkerhetstiltak i O. A. Hexums veg. Trafikksikkerhetsplanene skal rulleres i år, og det er stor sansynlighet for at fartsreduserende tiltak i denne vegen blir med i planen. Utenom planen, jobber vi med et prosjekt for å vurdere behov for fartsreduserende tiltak som nødvendigvis ikke er fanget opp av trafikksikkerhetsplanen. Dette prosjektet er snart ferdig, noe som gjør at det fysiske arbeidet vil starte allerede i år. Vi har registrert deres tidligere henvendelser, og har O. A. Hexums veg på den lista. De siste årene har Kongsvinger kommune prioritert utrygge forhold på eller langs våre skoleveger, bla. iht trafikksikkerhetsplanens prioriteringer. Kongsvinger kommune har ingen problemer med å forsvare sine prioriteringer i forhold til deres veg, som tross alt ligger i en 30 km/t sone. Dersom du opplever at det vil være formålstjenlig å fremlegge saken for Glåmdalen, syntes jeg du skal vurdere det. Kongsvinger kommune er tilhenger av god kommunikasjon og dialog med våre innbyggere, og foreslår at dere ber om et møte med våre folk som jobber med slike saker. Vi viser forøvrig til våre tidligere svar om samme tema! Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle