Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Skrivervegen 36

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 09.05.2014
  • Kategori: Gatelys
  • Adresse: Skrivervegen 36
  • Beskrivelse: Når skal det bli orden på gatelyset i Skriverskogen. Det har vært mørkt i flere måneder, selv etter flere klager. Hvem har ansvar for å følge opp dette? Hva med dagmulkt? Det kan da ikke være så vanskelig å få orden på dette.
  • Svar: Hei Dette er meldt til Eidsiva for lang tid tilbake. Her har det dessverre vært mørkt veldig lenge. Årsaken til at det er mørkt er at det har vært en eller annen kabelfeil. Kabelfeilen har ført til at 45 armaturer i området her har brent opp. Dette omfatter b.a. Ole Bogers veg, Waldemar Karlsens veg, en del av Bekkefaret, litt i Langelandsfaret og noe i Skrivervegen. For å få noen lamper i området til å lyse ble det lagt en provisorisk kabel på bakken i vinter…langs Bekkefaret og foretatt noen omkoblinger. Materiell er purret opp utallige ganger..og det er beklagelig at det skal ta så lang tid for å få dette materiellet..men det kom endelig ved påsketider. Utskifting er foretatt nå..var ferdig 07.05.14. I Bekkefaret mellom Øvre Langelands veg og Langelandsfaret er det ikke foretatt utskifting. Her skal det oppstartes med graving for jordkabel og det skal monteres seks stk nye stålmaster med ny armatur. Mvh Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle