Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Granlivegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 16.07.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Granlivegen
  • Beskrivelse: Stort hull, ca. 100cm i diamter, 20cm++ dypt, midt i veibanen. Ikke merket, ikke varslet.
  • Svar: Hei! Var nok dessverre litt snar i vårt svar. Gamle Granli veg er kommunens veg, mens selve Granlivegen er Fylkesveg (Fv 367). Det betyr at det er statens vegvesen som er ansvarlig for dette, og dersom forholdet ikke er rettet opp i, må du henvende deg dit. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning ________________________________________ Hei! Vi vil se nærmere på dette, og dersom forholdet medfører akutt fare for trafikksikkerheten eller skade på kjøretøy, vil det bli utbedret ganske snart, hvis ikke, må det vente noe. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle