Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Roverudgata

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 13.04.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Roverudgata
  • Beskrivelse: Beplantning (rognetrær) er kjørt ned av kjøretøy ved 4 tilfeller. Disse er ikke erstattet, og miljøgata mister sin helhet.
  • Svar: Hei! Riks- og fylkesveger eies/vedlikeholdes av statens vegvesen. Ta kontakt med statens vegvesen, region øst. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning Kongsvinger kommune
Se 20 siste saker eller alle