Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

cgr engs vei 6

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.04.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: cgr engs vei 6
  • Beskrivelse: Kurudveien som er en av veiene vi velger å bruke for å komme hjem, er svært hullete og telekast. Dette er plagsomt og skadelig for våre biler. Det er også et stort iritasjons moment for hele nabolaget, vinterhalvåret er det også dårlig brøytet. dette fører til at mange setter seg fast eller sklir nedover. Vinteren 2013/2014 har vi i chr. engs vei 6 hatt bil(er) i hagen 3 ganger, postkassen har også blitt kjlrt ned andre året på rad, dette kommer ikke av dårlige sjafører men dårlig brøtet og strødde veien..
  • Svar: Hei! Vi skal se nærmere på forholdene, og dersom det er fare for akutt trafikksikkerhet, vil forholdene bli utbedret, hvis ikke må det kanskje vente noe. Når det gjelder vintervedlikeholdet, opplever vi det som akseptabelt. At biler får problemer i bakken når det er glatt, er nødvendigvis ikke bare tegn på dårlig vintervedlikehold. Av og til får man raskt væromslag, og det er den enkelte førers ansvar og sørge for at kjøretøyet er riktig skodd etter forholdene. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle