Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Øvre Langelandsvei

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 14.03.2014
  • Kategori: Annet
  • Adresse: Øvre Langelandsvei
  • Beskrivelse: Gått en tur og sett på overgangsfeltet ved Rimi Festningen, over Øvre Langelandsvei. For å hindre nye dødsulykker ved butikken, er mitt forslag å stenge snarveien ut fra butikken. Anlegge grønt gress og evnt sette opp et gjerde og åpne kantsteinene ved det faktiske gangfeltet og måke denne om vinteren, slik at gangarealet faktisk stemmer med overgangsfeltet. For regner med at gangfeltet ikke kan flyttes, da det har noe med meter fra krysset å gjøre.
  • Svar: Hei! Øvre Langelands veg, er fylkesveg. Statens vegvesen er vegholder og ansvarlig for forhold som gjelder fylkesveger. Du må derfor rette din henvendelse til dem. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle