Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Tors veg, 2214 Kongsvinger

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.04.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Tors veg, 2214 Kongsvinger
  • Beskrivelse: Tors veg har så dype spor nå, at bilen skraper nedi nesten uansett hvordan man kjører. I tillegg er det gjentagende dype hull flere steder. Her må det skje en utbedring, og ihvertfall før veien evt. privatiseres.
  • Svar: Hei! Beklager forholdene i deres veg, men vi har dessverre ingen umiddelbare planer om reasfaltering e.l. Vi skal befare vegen med tanke på en tilstandsvurdering. Kan ikke love noe vedr. privatisering, men det er vanlig med opprustning av vegen før den overdras. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle