Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Kongevegen 54, 2211 kongsvinger

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 12.03.2014
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Kongevegen 54, 2211 kongsvinger
 • Beskrivelse: Nå er jeg drit lei av at det sjeldent brøytet ned vegen våres. Og når det først blir gjort, blir innkjørselen min blokkert av et lass med snø. I tillegg til det så blir vegen skrapet så mye så det blir en stor gruskant å forsere for å komme inn til meg. Og pga det har bilen min tatt nedi, og beskyttelsesplata til motorrommet som sitter under bilen har blitt ødelagt!! Hvem skal dekke regningen på det? Han som brøytet idag (fre 21 feb) sto og spant når han prøvde å rette opp i problemet. Dette går nok ikke an å fikse skikkelig før tælan er borte. Jeg forventer tiltak og tilbakemelding. Bildet viser hvor mye snø som blokkerer innkjørselen min!
  Kongevegen 54, 2211 kongsvinger
 • Svar: Hei! Vil først beklage seint svar! Vegen brøytes etter en bestemt standard og prioritering, og ikke før det har falt 7,5 cm med snø. Derfor vil ikke vegen nødvendigvis bli brøytet ved hvert snøfall. I prioritert rekkefølge, brøytes vegene slik: 1. Hovedveger, skoleveger, gang- og sykkelveger og fortau blir brøytet først. Sentrale parkeringsplasser blir brøytet samtidig eller etter tilhørende gate. 2.Deretter prioriteres boliggatene. Når det gjelder snø o.l. som havner i innkjøringen etter brøyting/høvling, sier regelverket at fordelen med at det offentlige brøyter vegen er så stor beboerne langs vegen, at den enkelte må akseptere og selv sørge for å fjerne snø som havner i sin private innkjøring. Dersom du selv velger å kjøre bilen over en kant slik du beskriver, er det også du som er ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. Forhold som oppstår i innkjøringen, må utbedres av grunneier. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle