Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Borghild Langaards veg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 19.02.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Borghild Langaards veg
  • Beskrivelse: Generelt sein og dårlig brøyting av vegen i vinter.
  • Svar: Hei! Når det er behov for ventervedlikehold, er vi ute med alt tilgjengelig mannskap. Skoleveger/gang- og sykkelveger/fortau, hovedgater o.l. blir prioritert før boliggater, derfor kan det ta noe tid før brøytebilen kommer. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle