Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Borghild Langaards veg

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 19.02.2014
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Borghild Langaards veg
 • Beskrivelse: Generelt sein og dårlig brøyting av vegen i vinter.
  Borghild Langaards veg
 • Svar: Hei! Når det er behov for ventervedlikehold, er vi ute med alt tilgjengelig mannskap. Skoleveger/gang- og sykkelveger/fortau, hovedgater o.l. blir prioritert før boliggater, derfor kan det ta noe tid før brøytebilen kommer. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle