Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Langelandsfaret 61

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 19.02.2014
  • Kategori: Annet
  • Adresse: Langelandsfaret 61
  • Beskrivelse: Vedkommende som måker snø i veiene i område Langelandsfaret har ved 2 anledninger i vinter måker bort all snøen i skiløype/akebakker mellom Langelandsfaret og Askeladdveien og Langelandsfaret og Toresheimveien. Dette er fryktelig dumt for barn og voksne som liker å gå på ski og ake. Kan vedkommende som måker på nevnte steder få beskjed om at snøen skal ligge i akebakker og skiløyper. Andreas
  • Svar: Hei! I gang- og sykkelvegplanen, skal det være gjennomgående gang-/sykkeveg fra Langelandsfaret til Askeladdvegen/Pers veg. Det samme gjelder ned til Ole Bogers veg. Disse vegen er i utgangspunktet ikke etablert som akebakker, men vi skal ta opp til vurdering om bakken ned til Ole Bogers veg kan være ubrøytet. At skiløpa begynner 40 meter lengre opp, ser vi på som uproblematisk. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning Det samme gjelder
Se 20 siste saker eller alle