Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Øvre Langelandsvei

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 28.01.2014
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Øvre Langelandsvei
  • Beskrivelse: Vi er mange som er forferdet over den tragiske trafikkulykken oppe ved Rimi Festningen. Det var ikke snø da det skjedde, men det er det nå og gangfeltet er ikke måket, der trafikkskiltene står. Det er måket fra hjørnet av butikken og rett ut på fortauet. Burde skiltene flyttes???
  • Svar: Hei! Har forståelse for at du tenker på tiltak etter en slik tragisk ulykke. Dette er en hendelse alle ønsker ugjort. Men gangfelt, er ikke et trafikksikkerhetstiltak, og har således liten innvirkning på sikkerheten til de gående. Heller tvert i mot. Undersøkelser viser dessverre at ulykkesstatistikken for påkjørsel av myke trafikanter, øker i eller i nærheten av gangfelt. På landsbasis, har derfor vegvesenet fjernet alle gangfelt på veger med fartsgrense over 50 km/t (fra 60 km/t og oppover). Man mener det er tryggere uten, for da må den gående forsikre seg om at det er klart fra begge sider før man går over vegen. Med gangfelt, har sjåføren vikeplikt, og mange gående strener ofte rett ut i vegen, uten å se seg for. Den retigheten eller vikeplikten hjelper ikke mye, hvis ikke bilen stopper. Ovennevnte opplysninger er generelle, og ikke linket til den aktuelle ulykken. Når det gjelder praktiske ting som flytting av gangfelt/skilt e.l. må dette diskuteres med statens vegvesen. Øvre Langelands veg er Fylkesveg, og således deres ansvar. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning Kongsvinger kommune
Se 20 siste saker eller alle