Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

rymovegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.01.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: rymovegen
  • Beskrivelse: Når skal undergangen rymovegen/R2 utbedres? Sist det ble spurt var det satt utbedring 2013. Vel, det toget har vel gått, for å si det mildt. Vet det er Statens Veivesen som står ansvarlige her, men siden det er et problem som ligger på kommunens område bør det vel gå an å mase litt på dem? Det er blitt lovet utbedringer i mange år nå, ingenting har skjedd. Hvert år fylles undergangen opp med vann, og veien blir ubrukelig i våte perioder. Flere biler er blitt skadet i et ublidt møte med vannet (det ser ikke så dypt ut for ukjente). det er jo dere som får pepper'n for dette, og siden det er statens uvesen som har kludret det til; bør de ikke få en heller kort frist til å rydde opp i rotet de etterlater seg? Som brukere av veien er det grusomt frustrerende å måtte kjøre omvei. I tillegg er det jo en viss forsinkelsesfare for utrykningskjøretøy, spesielt om de følger gps, og må snu og kjøre en mils omvei for å passere en srekning på 50 meter.
  • Svar: Hei! Vi ser av statens vegvesen planer, at de har satt av midler til dette i 2014. Vi maser stadig vekk på statens vegvesen om dette, og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Mulig felles "trykk" kan utløse handling. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle