Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Eventyrstien/Persvegen, 2212

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 13.01.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Eventyrstien/Persvegen, 2212
  • Beskrivelse: Vegtilstanden i Eventyrstien og Persvegen så elendig at det minner om en dårlig traktorvei. I tillegg til at gatelysene ikke fungerer er det også stor risiko for å skade seg når man er ute og går pga mange hull. Dette må utbedres snarest før alvorlige skader skjer enten på biler, syklister eller gående.
  • Svar: Hei! Det er riktig at vegen er dårlig. Avtalen er at utbygger skal sette vegen i stand etter byggeperioden. Dessverre stoppet de byggingen for vinteren, og vil ikke starte opp igjen før til vårene. Komunen ønsker ikke å bruke penger på denne vegen nå, når vi vet at den skal istandsettes seinere. Beklageligvis må dere derfor leve med dårlige forhold en stund til. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle