Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Jarenvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.01.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Jarenvegen
  • Beskrivelse: Jarenvegen fra E16 til Nesteby Gård er stadig i dårlig stand med tildels store hull. Vegstrekningen i Nestebybakken har ingen funksjonelle grøfter, slik at vann renner i vegen og skaper bekker i vegbanen. Det har vært slik i flerfoldige år - håper på utbedring nå.
  • Svar: Hei! Vi befarte vegen, og den nederste delen var i dårlig forfatning. Dette er nå utbedret. Vi er oppmerksomme på forholdene i bakken, men har ikke hatt penger til å utbedre dette enda (blitt nedprioritert til fordel for mer alvorlige forhold). Uten grøfter renner dessverre vannet i vegen og lager "renner". Vi har planlagt grøfter på strekningen, og vi håper at vi kan få gjort noe med dette i år. En annen utfordring er trerekka opp bakken, som må tas/fjernes om vi skal få laget ordentlige grøfter. Dersom kommunen må erstate trærne, er det fare for at grøfteprosjektet må utsettes. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle