Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Bekkefaret 12

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 13.01.2014
 • Kategori: Gatelys
 • Adresse: Bekkefaret 12
 • Beskrivelse: I tillegg til manglende gatelys, har vi hatt brann i sikringsskap i Bekkefaret borettslag. 2 stk jordfeilautomater er oppbrent. I Bekkefaret 12, slår jordfeilautomater seg ut. Installatør har sjekket huset, sier feilen kommer "utenfra".Gatelysene skulle vel vært fixet omgående, slik at folk hadde strøm i husene!
  Bekkefaret 12
 • Svar: Hei Melding er videreformidlet til Eidsiva Energi AS. Det er kabelfeil funnet ved Bekkefaret som er årsak til at gatelyset er blitt mørkt i Bekkefaret, del av Skrivervegen, Ole Bogers veg og Waldemar Karlsens veg. I forbindelse med kabelfeil er det brent opp ”innmat” i 45 armaturer i området. Disse er bestilt. Det må legges ny kabel på en strekning. Det vil bli forsøkt å legge en provisorisk kabel på bakken for å få på gatelyset igjen. Mvh Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle