Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Glommengata

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 27.11.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Glommengata
  • Beskrivelse: Fartsdumper i Glommengata. Det er påstått at de nyetablerte fartsdumpene i Glommengata ikke er konstruert etter normen for slike. Dette ser ut til å være riktig, i og med at om man holder den tillatte maksimale hastighet, 30 km/t, så er det stor risiko for store skader på bilen/ bilens forstilling ved passering over dumpene. Dette er SPESIELLT gjeldende for den dump som er nærmest brua. Kan teknisk etat i kommunen bekrefte og garantere at det å kjøre i 30 km over disse dumpene ikke medfører skade på kjøretøy som følge av feil konstruerte fartsdumper?
  • Svar: Hei! Å bekrefte at alle kjøretøy skal kunne kjøre over en fartshump til gjeldene fartsgrense, uten at skade oppstår, kan vi ikke garantere. Grunnen til det er at det finnes kjøretøy som har en slik utforming at en hver hump byr på utfordringer. I tillegg har noen kjøretøy en lengde eller vekt som gjør at de ikke kan holde fartsgrensen over fartshumper. En generell regel er, at man skal tilpasse farten etter forholdene. Dermed er det slik, at når det er fartshumper i vegen, og siden kjøretøy har ulike egenskaper, må fører av kjøretøy alltid tilpasse farten etter lokale forhold. Vi gjør også oppmersom på at disse humpene er utformet som trapeshumper, dermed kan delen på humpen man treffer først, virke mindre rund enn det man er vant til. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle